Dear friends and supporters,

the government of Czech Republic decided on preventive measures which include closed borders for everyone from abroad and organizing events with the participation of more than 50 people. Thanks to these measures we had to do very hard decision. The Pardubice STABEDO Open 2020 is cancelled. Unfortunately these measures left us with huge uncertainty whether you will be able to come to Czech republic and whether we will be able to get these great Diamond tables to Pardubice. We truly hope that you will understand current situation caused by the virus outbreak and global pandemy. The history of Pardubice Open will continue in the year 2021 and we hope you all will be part of it. This is definitely not the end, this is just a break, we all will come out from this situation stronger and our tournament will be even better next year! Stay safe, take care.

Organization Team of Pardubice STABEDO Open

 

Vážení přátelé a příznivci,

vláda České republiky rozhodla o preventivních opatřeních, která zahrnují uzavření hranic a pořádání akcí pro větší počet účastníků. Díky těmto opatřením jsme museli dělat velmi těžká rozhodnutí. Pardubice STABEDO Open 2020 je zrušeno. Bohužel tato opatření jsou pro nás obrovskou nejistotou, zda se budete moci turnaje zúčastnit a zda se nám podaří skvělé stoly Diamond dostat do Pardubic. Pevně věříme, že pochopíte současnou situaci způsobenou globální pandemií. Příští rok bude historie Pardubice Open pokračovat a doufáme, že se do ní i v roce 2021 zapojíte všichni. To rozhodně není konec, je to jen přestávka, všichni z této situace vyjdeme silnější a náš turnaj bude příští rok ještě lepší! Zůstaňte v bezpečí, dávejte pozor.

Organizační tým turnaje Pardubice STABEDO Open