Pardubice STABEDO Open 2021

1. 7. 2021 - 4. 7. 2021


Dyscyplina:
8-ball
Miejsce:
Pardubice - Republika Czeska, ENTERIA arena Pardubice (duza sala).
Materiał:
24x stoły Diamond Pro Am, sukno Simonis 860 HR, bale Aramith - wypożyczony firma Diamond Billiards Europe, reprezentowana przez pana Jussi Tyrkkö.
Kategorię:
mężczyźni (wolna kategoria) - maks. 256 uczestników
kobiety - maks. 64 uczestników
juniorzy (urodzeni w 2003 i później) - maks. 64 uczestników - EEBC Junior cup
Systém gier:
4 osobowe grupy, dwóch pierwszych awansuje do single KO, 8ball do 5ciu wygranych, naprzemienne rozbicie.
Wpisowe:
kategorię mężczyzn - 1.200 CZK (o 200 PLN)
kategoria kobiet - 1.000 CZK (o 165 PLN)
kategoria juniorzy - zadarmo.
Wpisowe płatne na miejscu.
Prize money: (wypłacane w CZK = 163.000 CZK/26.900 PLN)
kategorię mężczyzn: 1. - 4. miejsce Puchar + 1. miejsce = 45.000 CZK (o 7.450 PLN), 2. miejsce = 25.000 CZK (o 4.140 PLN), 3. - 4. miejsce = 15.000 CZK (o 2.480 PLN), 5. - 8. miejsce = 6.000 CZK (o 990 PLN), 9. - 16. miejsce = 2.500 CZK (o 410 PLN), 17. - 32. miejsce = 1.000 CZK (o 200 PLN)
kategorię kobiet: 1. - 4. miejsce Puchar, (ostateczna kwota nagród zależy od liczby zarejestrowanych kobiet)
kategorię juniorów: 1. - 4. miejsce Puchar + wpisowe Pardubice open 2022 w kategorii mężczyźni (wolne kategoria).
Turniej pocieszenia: 10.000 CZK (o 1.650 PLN)
Program turnieje:
Uroczyste otwarcie - piątek, 2 lipca 2021 o godzinie 16:00
Mężczyźni - Grupy: czwartek, 1 lipca 2021 od 10:00 do 16:00 i od 16:00 do 22:00 + piątek, 2lipca 2021 od 16:00 do 22:00
Mężczyźni - ostateczna SKO: niedziela, 4 lipca 2021 od 10:00 -> dress code B
Kobiety - grupy: piątek, 2 lipca 2021 od 10:00 do 16:00
Kobiety - ostateczna SKO: sobota, 3 lipca 2021 10:00 -> dress code B
Juniorzy - Grupy: sobota, 3 lipca 2021 od 10:00 do 16:00 (Juniorzy nie mogą grać w tym samym czasie co turniej juniorów i finał kobiet)
Juniorzy - ostateczna SKO: sobota, 3 lipca 2021 16:00 -> dress code B
Turniej par: sobota, 3 lipca 2021 od 18:00
Turniej pocieszenia: niedziela, 4 lipca 2021 od 15:00 (wpisowe zadarmo)
Miezkanie:
Hotel Labe, Autokemp Cihelna Pardubice, Hotel TRIM + więcej booking.com

Organizator
Głównym partnerem
Partnerzy